Pisteregels

FIS Pisteregels

Met de toenemende drukte op de pistes wordt het steeds belangrijker om de pisteregels na te leven. Niet alleen als skileraar dien je de regels te kennen en hiernaar te handelen, ook je gasten moeten hiervan op de hoogte zijn. Neem de regels op in je les en behandel deze wanneer de situatie zich voordoet.

De 10 Pisteregels

1. Respecteer anderen
Een skiër of snowboarden moet zich op een zodanige manier gedragen dat hij andere en zichzelf niet in gevaar brengt of schade aanbrengt.

2. Controle over de snelheid en de ski’s of het snowboard
Een skiër of snowboarder moet zich gecontroleerd kunnen bewegen. Hij moet zijn manier van skiën of snowboarden aanpassen aan zijn persoonlijke vermogen en de heersende omstandigheden van het terrein, weer en overige pistegebruikers.

3. Keuze van de route
De skiër of snowboarder die van boven/achteren komt moet zijn route op zo’n manier aanpassen dat hij de overige pistegebruikers voor/onder hem niet hindert of in gevaar brengt.

4. Inhalen
Inhalen is toegestaan van boven, onder, links en rechts op voorwaarde dat er voldoende ruimte gelaten wordt om een verwachte of onverwachte beweging te maken.

5. De piste betreden, beginnen en naar boven bewegen
Een skiër of snowboarder die een gemarkeerde piste betreed, weer vertrekt na gestopt te zijn of zich naar boven beweegt moet eerst omhoog en omlaag over de piste kijken zodat hij dit kan doen zonder zichzelf of andere in gevaar te brengen.

6. Stoppen op de piste
Tenzij absoluut noodzakelijk moet een skiër of snowboarder voorkomen dat hij stopt op een smalle piste of onoverzichtelijke plaats. In het geval van een val op zo’n plaats moet de skiër of snowboarder de piste zo snel mogelijk vrijmaken.

7. Klimmen of afdalen te voet
Een skiër of snowboarder die te voet aan het klimmen of afdalen is moet dit doen aan de zijkant van de piste.

8. Respecteer borden en markeringen
Een skiër of snowboarder moet de borden en markeringen respecteren.

9. Hulp bieden
In het geval van een ongeluk is iedere skiër en snowboarder verplicht hulp te verlenen.

10. Identificatie
Iedere skiër, snowboarder en getuigen is verplicht, ongeacht verantwoordelijkheid, persoons- en adresgegevens uit te wisselen na een ongeluk.

In de praktijk
Wanneer je aan het skiën of snowboarden bent ga dan bij je zelf na of je direct zou kunnen stoppen wanneer er zich een onverwachtse situatie voordoet. Houd hierbij rekening met de hoeveelheid mensen op de piste, het zicht en of de piste bijvoorbeeld ijzig of heuvelachtig is. Dit betekent dat jij de “baas” moet zijn over het materiaal. Jij moet zelf kunnen bepalen wat er gebeurt. Wanneer dit het geval is bepaal jij de route en kun je er voor zorgen dat je de mensen onder of voor je ruim kunt ontwijken. Houd hierbij als regel dat wanneer iemand anders van jou schrikt je te dicht bij bent genaderd.

Kijk tijdens het skiën of snowboarden goed om je heen en neem in je op wat er gebeurt. Kom je op een nieuwe piste, kruis je een piste, vertrek je na te hebben gestopt of ben je omhoog of omlaag aan het lopen houd er dan extra rekening mee dat de overige pistegebruikers niet jouw gedachten kunnen lezen en niet verwachten dat zij jou op hun pad tegen kunnen komen. Er zijn borden en afzettingen waarvan duidelijk te zien is waarvoor ze bedoelt zijn maar er zijn ook afzettingen waar je makkelijk even onder door kunt, toch? Ga er hier niet van uit en neem een andere route! Zo worden er soms pistes afgezet in verband met lawinegevaar. De piste lijkt dan mooi geprepareerd en dus heerlijk om te skiën of snowboarden maar is des te gevaarlijk.

Stop altijd even als je het vermoeden hebt dat iemand hulp kan gebruiken. Heeft iemand hulp nodig dan bel je naar de eerste hulp post en vraag je om een doctor. Beschik je niet over de juiste telefoonnummer dan kun je iemand anders naar de dichtstbijzijnde lift laten skiën en om hulp te vragen. Laat het slachtoffer nooit alleen. Binnen enkele minuten zal er een dokter komen en het van je overnemen. De kans dat er vervolgens om je legitimatie wordt gevraagd is aannemelijk. Zeker in het geval van letsel. Zorg er dus voor dat je je kunt legitimeren.